top of page
נעמה אילון קוריבנד, bot
bot, תרפייה מכוונת לידה

B.ם.T - תרפייה מכוונת לידה

Birth Oriented Therapy- תרפיה מכוונת לידה

כלי טיפולי לליווי תהליכים רגשיים ועיבוד חוויות סביב עולם הפוריות והלידה.

בבסיסה של שיטה זו, עומדת התפיסה, כי מצבים ואירועים הנוגעים לתקופת ההריון והלידה טומנים בחובם פוטנציאל לצמיחה אישית, להמשכיות ותנועתיות החיים קדימה.

ליווי BOT  בד"כ ממוקד מטרה ומיועד לנשים וזוגות. הליווי מאפשר תמיכה מקצועית לקראת אתגר הלידה או עיבוד חווית לידה, בין אם מתוך צורך כללי ובין אם בעקבות חוויה משמעותית.

Pregnant
Pregnant

הליווי נוגע בתחומים מגוונים:

  • פחדים שעולים בתקופת ההריון, לקראת הלידה ובלידה.

  • התכוננות לקראת הריון או לידה לאחר חוויה טראומטית.

  • התמודדות עם רמות מתח גבוהות.

  • ליווי ותמיכה במהלך טיפולי פוריות.

  • ליווי ותמיכה בעקבות אובדן הריון.

  • ליווי ותמיכה לנשים עם היסטוריה של פגיעה מינית.

  • עיבוד חווית הריון/לידה/הנקה כרובד בתהליך התפתחות אישית.

חשוב לציין, כי ליווי BOT  אינו מהווה תחליף לטיפול רגשי, נפשי או תרופתי אם יש בכך צורך.

bottom of page